Registrácia programov

Pre aktivovanie inštalácie programu TechCON je nutné získať autorizačný kód, ktorý obdržíte po vyplnení registračného formulára a zadaní registračného kódu, ktorý sa Vám zobrazil pri spustení programu.
Registráciou nám tiež umožníte pravidelne Vás informovať o aktuálnych zmenách v programe, v databáze výrobkov, v cenníkoch, získate informácie o realizovaných školeniach pre program TechCON a stanete sa odberateľmi časopisu "TechCON magazín".


Postupy pre uplatnenie práv GDPR


Informácie o spracúvaní osobných údajov

Nápoveda pre pregistráciu